Pécsi Tavaszi Fesztivál Szolgáltatás Bonyolult a családi cégekben a munkaügyi mediátor feladata

Bonyolult a családi cégekben a munkaügyi mediátor feladata


Mediáció

A családi vállalkozások száma hazánkban is nagy. Némelyek kényszerből, de sokan praktikusság szempontjából döntöttek ezen vállalkozási forma mellett, arról nem is beszélve, hogy sokaknál így kézenfekvő.

Ilyen esetekben, cégen belül a munkaügyi mediátor munkájára ritkán van szükség, de annál gyakoribb lehet, hogy olyan kérdésekben, ahol a családtagok egymás érdekszféráját sértve kerülnek szembe egymással. Kényes kérdések megoldását jobb minél kisebb körben intézni, lehetőleg a jogi utak bevonása nélkül.

Ezért bíznak sokan a munkaügyi mediátor segítségében. A munkához elengedhetetlenül fontos a diszkréció, hiszen lehet, hogy az egymással szemben álló felek közeli rokonságban vagy családi kapcsolatban vannak és még haza sem tudnak menni, hogy eltávolodjanak az adott problémától, mivel olykor együtt is laknak. Ilyen esetekben a munkaügyi mediátor sokkal komplexebb problémával szembesül.

Amennyiben házastársakról van szó és a válás irányába mutat, de üzleti kapcsolatokkal átszőtt, akkor az üzleti és magánérdeket egymással párhuzamosan kell kezelni. A válási mediátor nem békéltető testület. Feladata nem az, hogy a feleket közelebb hozza egymáshoz, hanem az álláspontjaikat tudja úgy alakítani, hogy mindenkinek elfogadható megoldások szülessenek.

Különös tekintettel arra, ha közös a cég és gyermekek is vannak a családban. Ilyen esetekben a hosszú távú együttműködés nélkülözhetetlen, hiszen a válási mediátor felelősége a gyerekekkel felé is fennáll. Természetesen nemcsak rajta múlnak a dolgok, de mint a helyzet karmestere, aktívan kiveszi a részét a folyamat egészéből. A cél mindig az, hogy minden fél meglátása terítékre kerüljön és olyan döntések szülessenek, amelyekkel az érintettek ki tudnak egyezni.

A folyamat addig nem ér véget, amíg valakiben tüske van és nincs közös megegyezés. A válási mediátor nem dolgozhat rutinból, hiszen minden ember és helyzet más. Amíg válásra kerül a sor, általában sok sérelem halmozódik fel az emberekben és ezeket, ha nem is lenyugtatni, de kezelni kell.