Pécsi Tavaszi Fesztivál Webshop Függönyök-metamórfozis

Függönyök-metamórfozis



A függönyök megjelenése

A függönyök megjelenése

Korunkban a lakáskultúra egyik legkiemelkedőbb szférájához sorolódik a lakberendezés, amely stílust a professzionális képzésben részesült szakemberek körültekintő közvetítésével, a családi fészkünkben is alkalmazhatjuk. A függönyök, vagy népies nevükön firhangok, nem rendelkeznek visszanyúló gyökerekkel, hiszen megjelenésük egybefonódik az ablaküveg létével, tudniillik a középkor (főként) második felére keltezvén.

A különféle, ezen tárgykörben specializálódott, magazinok illusztrációkban dús intermediálásával, magunk is ötleteket meríthetünk az ízléses dekorációk kivitelezésére. A függönyök színrelépését megelőzően, Európa-szerte a fa- és vastáblák védőalkalmatosságként történő használata volt szokásban.

Magyar területen a függönyök megjelenése, majd az ezt követő lassú meghonosodása a XVII. században zajlott le, azonban egyes mezővárosokban és paraszti településeken, csupán a XIX. század második felében vált ismertté. Debrecenben a függönyök szokásba léptetése a XVIII. században kuriózumként bukkan fel.